gripatge

by parlobaixet

Una grip contundent m’ha deixat una setmana al llit. No he estafat ningú, no he evadit capitals, només he estat de baixa perquè, malalt, el cos s’havia quedat sense forces. Llavors, d’on sorgeix aquest estúpid sentiment de culpa per no poder anar a la feina? Simplificant, té molt a veure amb xantatges emocionals ben presents en l’entorn, amb relacions de poder abusives i també, n’estic convençut, amb l’educació rebuda: maleïts salesians!

Anuncis