la família

by parlobaixet

Som una família, m’ha dit més d’una vegada -i encara no sé amb quin pretès objectiu- algú que no és de la meva família. Però puc assegurar que no, que en una bona família, ben avinguda, els dinars o els sopars de Nadal se celebren, les coses es parlen, les vacances s’expliquen i els compromisos es respecten.

Pintura d'Amandine Urruty

Pintura d’Amandine Urruty